Stoelmassage

Stoelmassage, het beste middel om stress en spanning te voorkomen!
Een stoelmassage is een korte verkwikkende massage, die spanning en stress wegneemt en daardoor RSI klachten tegengaat. Uw lichaam en geest komen weer tot rust. In een ergonomische stoel wordt u door de kleding heen gemasseerd. In het lichaam opgehoopte spanningen worden weggenomen. In een kwartier tijd worden uw hoofd, schouders, armen, nek en rug gemasseerd. U komt volledig tot rust en uw lichaam blijft gezond, zodat u met vernieuwde kracht en frisse energie verder kunt.

Stresssituaties en computerwerkzaamheden kunnen zich vertalen in lichaamlijke klachten. Pijn in de schouders, rug en nek, hoofdpijn of last van de armen hebben tot gevolg dat u niet lekker achter uw bureau zit en verlagen de productiviteit. Deze klachten leiden niet zelden tot ernstige vormen van RSI. Indien u geregeld een stoelmassage neemt, heeft dit een preventieve werking waardoor het risico op blessures, en de kans op RSI en ziekmelding vermindert.

Onze behandelingen zijn bedoelt voor mensen met een drukke kantoorbaan en medewerkers die langdurige werkzaamheden verrichten in dezelfde houding. Bijvoorbeeld mensen die veel achter de computer zitten, of kort cyclische arbeid verrichten.

Verscheidene onderzoeken hebben aangetoond dat een structurele inzet van stoelmassages niet alleen een lager ziekteverzuim tot gevolg hebben, maar dat ook de productiviteit en het concentratievermogen toenemen.

Veel grote maar ook kleinere bedrijven zetten inmiddels met succes stoelmasseurs in. Prevendit masseurs zijn ook goed opgeleid in ergonomie. Ze kunnen u bijvoorbeeld ook advies geven over uw werkhouding. Prevendit stoelmasseurs mogen in geen enkel preventie programma ontbreken!